OBRÁBANIE  


milling_01

Frézovanie

3-osé a 5-osé frézy nám umožňujú obrábať rovninné a tvarové plochy z rôznych materiálov. 

Technické parametre:
Horizontalne: šírka 1200 mm x dĺžka 1200 mm
Vertikálne: šírka  630 mm x dĺžka 1800 mm

Sústruženie

Rôzne typy súčiastok, ktoré vyžaduju sústružnícke práce obrábame na horizontálnych sústruhoch. 

Technické parametre:

Do priemeru 1000 mm, dĺžka do 2800 mm

Vŕtanie/Vyvrtávanie

Na vŕtanie používame rôzne typy stojanových a stĺpových vŕtačiek. Vyvrtávanie realizujeme pomocou vyvrtávačiek, fréz a sústruhov.

Technické parametre:
Vŕtanie: do priemeru 50 mm
Vyvrtávanie: do priemeru 500 mm

Ukosovanie

Úpravu hrán pre rôzne potreby ako napr. zváranie zabezpečujeme pomocou úkosovačky.

Technické parametre:

Hrúbka plechu do  20 mm

 
 
 
 

DELENIE MATERIÁLOV


Rezanie plameňom a plazmou

Rezanie a tvárové pálenie rôznych rovinných plôch je vykonávané pomocou páliaceho CNC automatu, ktorý využíva acetylénový alebo plazmový horák.

Technické parametre:

Acetylén: Max. hrúbka 200 mm, do šírky 2000 a dĺžky 4000 mm.

Plazma: Max. hrúbka do 40 mm, do šírky 2000 a dĺžky 4000 mm.

Strihanie

Priečne delenie plechov realizujeme za pomoci hydralických nožníc.

Technické parametre:

Max. rozmery: šírka 3150 mm, hrúbka do 10 mm

Automatické rezanie

Rezanie najmä profilového materiálu vykonávame na CNC pásovej píle.

Technické parametre:

Do celkového priečneho rozmeru 400 mm

 
 
 

TVÁRNENIE


 

Ohýbanie

Náš strojový park je vybavený širokou škálou zariadení umožňujúcich ohýbanie ako napr.: hydraulické lisy, ohýbačky, profilové ohýbačky,...

Technické parametre:
  • Plechov do hrúbky 6 mm a dĺžky 2000 mm
  • Plechov na hydraulickom lise (250t) do dĺžky 4000 mm
  • Profilov a rúr do priemeru 50 mm
roll_bending01

Zakružovanie

Disponujeme zakružovačkami a profilovými zakružovačkami.

Technické parametre:
  • Plechov do hrúbky 20 mm a šírky 2000 mm
  • Profilov a rúr do priemeru 80 mm  

Lisovanie

Lisovanie dielov z materiálov ako napr. nerezová oceľ je možné zabezpečiť hydraulickým alebo výstredníkovým lisom. 

Technické parametre:
  • Lisy  (65t až 250t) 

SPÁJANIE MATERIÁLOV


welding_01 

Zváranie

Vďaka dlhoročnej skúsenosti a vysoko kvalifikovaným personálom sme schopný zvárať komplikované sústavy ako napr. portálové konštrukcie, nádrže, výmenníky a iné.

Technické parametre:
Zváracie metódy: MIG, MAG a TIG  
 
Top