Profil spoločnosti

Spoločnosť Komet, s. r. o., má 20-ročné skúsenosti v oblasti výroby náhradných dielov do strojov a zariadení najmä pre hutnícky, strojársky, stavebný a chemický priemysel.  Výroba z konštrukčných antikoróznych a žiaruvzdorných ocelí, napr. potrubia, príruby, nádrže, zásobníky, výmenníky tepla, dilatačné kompenzátory, pákové mechanizmy, oceľové konštrukcie a výrobky podobného charakteru maximálne do hmotnosti 6 t/kus. Dlhoročné pôsobenie na trhu nám umožnilo si vybudovať dôveru a vysoké hodnotenie od stálych odberateľov, ktorí oceňujú hlavne našu flexibilitu, odbornosť a kvalitu výrobkov. Medzi našich pravidelných klientov patria hlavne veľké hutnícke a zlievarenské spoločnosti (napr. US Steel Košice) a taktiež malé a stredné podniky pôsobiace v rôznych oblastiach výroby. Prioritne sa sústreďujeme na zákazkovú produkciu na základe výrobných dokumentov našich klientov. Ako doplnkovú službu ponúkame opravu poľnohospodárskych a cestných strojov či výrobu náhradných dielov. Spoločnosť Komet s.r.o., vykonáva svoju činnosť na východnom Slovensku. Túto polohu považujeme za veľmi výhodnú, a to hneď z niekoľkých dôvodov:  
  • Bohatá tradícia na Slovensku v oblasti strojárskej výroby nám na trhu práce poskytuje kvalifikovanú pracovnú silu
  • Geografická poloha zaručuje výborné podmienky na export do európskych krajín, s využitím cestnej alebo železničnej infraštruktúry, výhodné hlavne pri nadrozmerných produktoch
  • Silná dodávateľská sieť

 

Vízia

  Naším hlavným cieľom je stať sa hodnoverným dodávateľom do krajín EÚ, a preto dbáme na to, aby  sme si s obchodnými partnermi vybudovali dlhodobý a solídny vzťah, postavený na vzájomnej dôvere a spokojnosti. Tento  cieľ máme v úmysle dosiahnúť okrem iného aj prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie naších pracovníkov, zlepšovania kvality služieb a inovácie v oblasti výrobného procesu.    

 

Hodnoty

Už od v zniku spoločnosti je pre nás prioritou kvalita výrobkov a spokojnosť zákazníkov, ktorá je smerodajná pri budovaní dlhodobých vzťahov s odberateľmi. Vďaka spoľahlivosti a transparentnosti sme si vytvorili renomé spoločnosti, ktorá spĺňa náročné požiadav ky  medzinárodných klientov.

 

Top